תקציר מאגר 801: עמ' 70 - ת. 44

מציאת משוואת ישר, נקודת חיתוך של ישר עם הצירים וחישוב שטח משולש