תקציר מאגר 801: עמ' 69 - ת. 42

מציאת נקודות חיתוך עם הצירים, אמצע צלעות וחישוב שטח מרובע