תקציר מאגר 801: עמ' 93 - ת. 28

תרגיל בסטטיסטיקה והסתברות עם דיאגרמת עיגול ואחוזים