תרגיל בסטטיסטיקה והסתברות עם דיאגרמת עיגול ואחוזים