תקציר מאגר 801: עמ' 105 - ת. 60

חישוב הסתברויות שונות