תקציר מאגר 801: עמ' 103 - ת. 53

חישוב הסתברויות שונות