תקציר מאגר 801: עמ' 91 - ת. 25

חישוב הסתברויות שונות