תקציר מאגר 801: עמ' 86 - ת. 13

חישוב הסתברויות שונות