תקציר מאגר 801: עמ' 86 - ת. 12

חישוב הסתברויות שונות - כפל וחיבור הסתברויות