תקציר מאגר 801: עמ' 84 - ת. 5

תרגיל בהסתברות עם דיאגרמת עיגול ואחוזים