סרטוט דיאגרמת מקלות על פי טבלה, חישובים שונים בסטטיסטיקה ובהסתברות