תקציר מאגר 801: עמ' 83 - ת. 2

חישוב שכיחות, מציאת שכיח, חציון, ממוצע ומשכיחות יחסית