תקציר מאגר 801: עמ' 69 - ת. 40

מציאת נקודות חיתוך של ישר עם הצירים, אמצע קטע ושיפוע