תקציר מאגר 801: עמ' 64 - ת. 36

מציאת שיפוע, משוואת ישר וחישוב שטח מלבן