תקציר מאגר 801: עמ' 64 - ת. 35

מציאת שיעורי נקודות, משוואת ישר, נקודת חיתוך של ישרים וחישובים במעוין