מציאת נקודות חיתוך של ישרים, חישוב שטח משולש ומעוין