תקציר מאגר 801: עמ' 62 - ת. 22

מציאת נקודות חיתוך של ישרים, חישוב שטח משולש ומעוין