תקציר מאגר 801: עמ' 62 - ת. 21

תכונות המלבן, מציאת נקודת חיתוך של שני ישרים וחישוב שטח משולש