תקציר מאגר 801: עמ' 60 - ת. 13

מציאת נקודת חיתוך ומשוואת ישרים