תקציר מאגר 801: עמ' 120 - ת. 32

חישוב אורכי קטעים, גדלי זוויות ושטח משולש