תקציר בעיות קיצון בפונקציות וגרפים - פולינומים

בעיות מינימום ומקסימום עם פונקציות וגרפים - דוגמאות א' - ב'