תקציר בעיות קיצון כלכליות - פולינומים

בעיות מינימום ומקסימום כלכליות - דוגמה