תקציר בעיות קיצון בהנדסת המישור - פולינומים

בעיות מינימום ומקסימום בהנדסת המישור - דוגמה