תקציר בעיות קיצון עם מספרים - פולינומים

בעיות מינימום ומקסימום עם מספרים - דוגמה