תקציר פונקציה ללא ביטוי אלגברי מפורש

תרגיל בנושא התיאור הגרפי של פונקציה ללא ביטוי אלגברי נתון