תקציר זיהוי הפונקציה ותכונותיה על פי הגרף

התאמה בין גרף הפונקציה המתאר את ביטויה האלגברי - הסבר ופתרון תרגיל