תקציר חקירת פונקצית פולינום כאשר הגרף נתון

תרגיל חקירת פונקצית פולינום עם גרף