תקציר חקירת פונקציה - סרטוט על פי נקודות

סרטוט גרף של פונקציה על פי מספר נקודות