תקציר חקירת פונקצית פולינום

דוגמאות לתרגילי חקירת פונקצית פולינום