פתרון שלושה תרגילים בנושא מציאת תחומי העליה והירידה של פונקציה