תקציר תחומי עליה וירידה של פונקציה

פתרון שלושה תרגילים בנושא מציאת תחומי העליה והירידה של פונקציה