תקציר מציאת תחומי עליה וירידה של פונקציה

תרגיל בנושא מציאת תחומי עליה וירידה של פונקציה כאשר הגרף נתון