תקציר עליה וירידה - פולינומים

משפטים בנושא עלייה וירידה בנקודה, השלבים למציאת תחומי עליה וירידה של פונקציה - דוגמה ותרגילים