תקציר נקודות קיצון עם פרמטרים - פולינומים

מציאת פרמטר על פי פונקציה ונקודת קיצון נתונות - דוגמה ותרגיל