תקציר מציאת נקודות קיצון של פונקצית פולינום

פתרון שלושה תרגילים בנושא מציאת נקודות קיצון של פונקצית פולינום