תקציר נקודות קיצון מקומיות (פנימיות) - פולינומים

מציאת נקודות קיצון על גבי גרף של פונקציה וקביעת סוגן - דוגמה ותרגילים