תקציר משוואת משיק לגרף הפונקציה

תרגילים בנושא מציאת משוואת משיק בעזרת שיפוע