תקציר משוואת משיק לגרף הפונקציה - המשך

דוגמה נוספת בנושא משוואת משיק לגרף הפונקציה ופתרון תרגיל בנושא