דוגמה נוספת בנושא משוואת משיק לגרף הפונקציה ופתרון תרגיל בנושא