תקציר מציאת משוואת משיק לגרף הפונקציה

תרגיל בנושא מציאת משוואת משיק על פי נקודת ההשקה