תקציר משוואת משיק לגרף של פונקציה - המשך

תרגיל בנושא מציאת משוואת המשיק על פי שיפועו