תקציר משוואת משיק לגרף של פונקציה

מציאת משוואה של משיק על פי נקודת ההשקה, סיכום השלבים למציאת משוואת משיק לגרף של פונקציה - דוגמה א'