תקציר מציאת נקודת ההשקה על פי שיפוע המשיק

תרגילים בנושא שיפוע המשיק לגרף הפונקציה - מציאת נקודת ההשקה