תקציר מציאת שיפוע משיק על פי נקודת ההשקה

מציאת שיפוע משיק לגרף הפונקציה על פי נקודה נתונה