תקציר שיפוע משיק לגרף של פונקציה

מציאת שיפוע משיק לגרף הפונקציה על פי נקודה נתונה, מציאת נקודת השקה על פי שיפוע המשיק, דוגמה