תקציר נגזרת של מכפלת שתי פונקציות

הכלל לנגזרת מכפלת שתי פונקציות - דוגמה ופתרון תרגילים