תרגילים בנושא מציאת פרמטרים בפונקציית פולינום בעזרת ערך נגזרת בנקודה נתון