תקציר פונקציה עם פרמטרים - הנגזרת

מציאת הנגזרת של פונקציה עם פרמטרים - דוגמה