תקציר מציאת נקודה על פי נגזרת

ארבעה תרגילים בנושא מציאת נקודה על פי ערך נגזרת פונקציה נתון