תקציר הנגזרת של סכום והפרש פונקציות - המשך

מציאת הנקודה על פי הנגזרת