תקציר פתרון תרגילים - נגזרת של סכום והפרש פונקציות

מציאת נגזרת פונקצית פולינום, חישוב נגזרת פולינום בנקודה