כללים לנגזרת של סכום והפרש שתי פונקציות פולינום - דוגמאות א' - ב'