תקציר פתרון תרגילים - נגזרת של פונקציה המוכפלת במספר קבוע

חישוב הנגזרת של פונקציה המוכפלת במספר קבוע בנקודות נתונות