הכלל לנגזרת פונקציה המוכפלת במספר קבוע, דוגמה למציאת הנגזרת של פונקציה המוכפלת במספר קבוע, מציאת הנגזרת של פונקציה קבועה